BTA apdrošināšana
Citu veidu apdrošināšanas atlīdzības aicinām pieteikt šeit, pievienojot maksājumus apliecinošus un citus vajadzīgos dokumentus
Veselības apdrošināšanas atlīdzības pieteikums:
GJ - /

(Izvēloties Apdrošināšanas atlīdzību izmaksāt Pilnvarotajai personai, jāiesniedz pilnvara)

Kopēt apdrošinātās personas datus
Dzēst dokumentu
Dzēst dokumentu
Dzēst dokumentu
Dzēst dokumentu
Dzēst dokumentu

Pievienot papildus dokumentus

Maksimālais faila izmērs — 10 megabaiti
Lūdzu, ievadiet transportlīdzekļa reģistrācijas numuru bez atstarpēm un pieturzīmēm. Piemērs: DD1111
Lūdzu, ievadiet transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības numuru bez atstarpēm un pieturzīmēm. Piemērs: AA1234567
Ar atlaides kodu Jūs varat saņemt papildus atlaidi OCTA polisei. Atlaides kodu Jūs varat uzzināt, sazinoties ar savu InterRisk apdrošināšanas aģentu
Aprēķinātās automašīnas Bonus-Malus klase
Lūdzu, norādiet Jūsu vārdu.
Lūdzu, norādiet Jūsu uzvārdu.
Lūdzu, norādiet Jūsu kontakttālruni.
Lūdzu, norādiet Jūsu e-pasta adresi. Piemēram: interrisk@interrisk.lv. Uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīta iegādātā polise.

Lūdzu, ievadiet spēkā esošu invalīdu apliecības numuru. Atlaide tiek piemērota tikai tad, ja invalīda apliecības īpašnieks ir automašīnas īpašnieks.

Apdrošinātāja noteiktās apdrošināšanas prēmijas maksājums par 40% tiek samazināts transportlīdzekļu īpašniekiem, kuri ir:
  • I un II grupas invalīdi;
  • III grupas invalīdi, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, ko apliecina attiecīgs Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinums (apdrošinot vieglo automobili).
Slēdzot līgumu OCTA + Nelaimes gadījumu apdrošināšana, papildus (OCTA līguma darbības laikā) tiek apdrošināts transportlīdzekļa vadītājs pret nelaimes gadījumiem (t.i. nāvi, invaliditāti, kaulu lūzumiem un traumām) ar apdrošināšanas limitu līdz 1500.00 EUR, kas iestājas transportlīdzekļa vadītāja izraisītā ceļu satiksmes negadījuma rezultātā
Izmantojiet InterRisk veselības apdrošināšanas kartes numuru, lai saņemtu īpašu atlaidi. Atlaide attiecas tikai uz tām kartēm, kas ir spēkā no 01.08.2017
Lūdzu, norādiet Jūsu vārdu.
Lūdzu, norādiet Jūsu uzvārdu.
Lūdzu, norādiet Jūsu personas kodu. Piemēram: 111177-12345
Lūdzu, norādiet Jūsu kontakttālruni.
Lūdzu, norādiet Jūsu e-pasta adresi. Piemēram: interrisk@interrisk.lv. Uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīta iegādātā polise.
Lūdzu, norādiet bankas kodu. Piemēram: CBBRLV22
Lūdzu, norādiet transportlīdzekļa īpašnieka konta numuru.
Lūdzu, norādiet vēlamo OCTA polises darbības termiņa sākuma datumu. Polisi varat noslēgt 30 dienas pirms tās darbības sākuma.
Šajā laukā, Jūs varat ievadīt savas piezīmes vai komentārus "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS.
Lūdzu, norādiet kurā klientu apkalpošanas centrā Jūs vēlaties saņemt OCTA polisi
Lūdzu, norādiet Jūsu OCTA polises piegādes adresi
Lūdzu, norādiet Jūsu vārdu.
Lūdzu, norādiet Jūsu uzvārdu.
Lūdzu, norādiet Jūsu kontakttālruni.
Lūdzu, norādiet Jūsu e-pasta adresi. Piemēram: info@interrisk.lv.
Lūdzu, norādiet Jūsu apdrošināšanas polises numuru; OCTA negadījumā - vainīgās personas polises numuru.
Lūdzu, īsi aprakstiet negadījumu; norādiet negadījuma datumu un laiku; cietušos objektus.
Lūdzu, norādiet Jūsu vārdu.
Lūdzu, norādiet Jūsu uzvārdu.
Lūdzu, norādiet Jūsu personas kodu.
Lūdzu, norādiet Jūsu dzimumu.
Norādiet, lūdzu, adreses sākumu secībā ciems, pagasts, novads, pilsēta. Ievadot pirmos trīs burtus, Jums tiks parādīts saraksts ar pieejamajām adresēm.
Norādiet, lūdzu, ielas nosaukumu, ja lauks ir aktīvs. Ievadot pirmos trīs burtus, Jums tiks parādīts saraksts ar pieejamo ielu nosaukumiem.
Norādiet, lūdzu, māju nosaukumu/numuru, korpusa numuru, dzīvokļa numuru un pasta indeksu.
Lūdzu, norādiet Jūsu kontakttālruni.
Lūdzu, norādiet Jūsu e-pasta adresi. Piemēram: interrisk@interrisk.lv.
Lūdzu, norādiet Jūsu ieteikumus.
Lūdzu, norādiet Jūsu uzņēmuma nosaukumu.
Lūdzu, norādiet Jūsu uzņēmuma reģistrācijas numuru.
Lūdzu, norādiet Jūsu nodarbošanās sfēru.
Lūdzu, norādiet Jūsu mobilo kontakttālruni.
Lūdzu, norādiet kontaktpersonas vārdu.
Lūdzu, norādiet kontaktpersonas uzvārdu.
Lūdzu, norādiet kartes numuru.
Lūdzu, norādiet Jūsu personas kodu vai Jūsu uzņēmuma reģistrācijas numuru.